ទូរស័ព្ទ: 023 88 23 64 / 010 50 81 81 / 089 42 81 81

អ៊ីម៉ែល: info@unique-cosmetic.com

 

ផលិតផលបន្តក់មុនធំៗ ការពារស្នាមមុខ

vc-900534
$17.00

+
អត្ថប្រយោជន៌​ : ជាប្រភេទគ្រីមព្យាបាលខ្លាំង និង ជាក់លាក់ ចំពោះមុនធំៗ មុនខ្ទុះ​ និង​ មុនរលាក ព្រោះមានសារធាតុផ្សំ ពិសេស ក្នុងការបន្សុទ្ធស្បែក កាត់បន្ថយការរលាករោល ព្រមទាំងជួយបំបាត់ភាពក្រហមលើស្បែក ការពារស្បែក ពីមេរោគ
វិធីប្រើ : លាបផ្ទាល់លើកន្លែងមានបញ្ហា ១​ ទៅ ២​ ដងក្នុងមួយ ថ្ងៃ

កន្រ្ដក់ទំនិញ

កន្រ្ដក់ទទេ

ទំព័រហ្វេសប៊ុក

facebook like box joomla