ទូរស័ព្ទ: 023 88 23 64 / 010 50 81 81 / 089 42 81 81

អ៊ីម៉ែល: info@unique-cosmetic.com

 

គ្រីមលាបក្លៀកអោយស បំបាត់ក្លិន និង​ ស្នាមពក ទំហំ S

sw-828210
$8.00

+
អត្ថប្រយោជន៌​ : គ្រីមលាបក្លៀក ព្រិលស គឺជាការបង្កើតថ្មី ជួយអោយ ក្លៀកសយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយះពេល ៧ ថ្ងៃ និងជួយ បំបាត់ក្លិន ស្របពេលដែរគ្រីមនេះជួយស្បែកក្លៀក ម៉ត់រលោង ។
វិធីប្រើ : លេបជាប្រចាំ ១គ្រាប់ក្រោយបាយព្រឹក និង ១គ្រាប់ ក្រោយបានល្ងាច

កន្រ្ដក់ទំនិញ

កន្រ្ដក់ទទេ